Feltételek

A jelen www.gehealthcare.com Honlap, beleértve annak bármely aldoménjét (továbbiakban „Honlap”) kizárólag tájékoztatási célokra, valamint megrendelések leadására használható a Honlap Értékesítési feltételeinek megfelelően. A Honlap használatával, a Honlapról anyagok letöltésével Ön elfogadja, hogy betartja a jelen közleményben meghatározott felhasználási feltételeket (továbbiakban „Felhasználás feltételek”) Amennyiben Ön nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, ne használja a Honlapot, illetve ne töltsön le anyagokat a Honlapról.

A jelen Felhasználási feltételek alkalmanként, részben vagy egészben további értesítés nélkül módosulhatnak, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen Felhasználási feltételeket: Amennyiben az ilyen jellegű módosításokat követően Ön továbbra is használja a Honlapot, ez az új feltételek elfogadásának minősül. Amennyiben Ön nem fogadja el a jelen vagy bármely jövőbeli feltételeket, kérjük ne használja a Honlapot, illetve ne töltsön le onnan anyagokat.

A GEHC megszüntetheti, módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Honlap bármelyik aspektusát, beleértve egy funkció elérhetőségét, bármelyik időpontban. A GEHC bármelyik tartalmat, beleértve harmadik fél tartalmát is, eltávolíthatja a Honlapról, illetve módosíthatja vagy egyéb módon megváltoztathatja azokat a Honlapon. A GEHC külön értesítés nélkül korlátozásokat szabhat meg bizonyos funkciókra és szolgáltatásokra vonatkozóan, illetve korlátozhatja az Ön hozzáférését a Honlap egy részéhez vagy egészéhez, amelyért felelősségre nem vonható. A GEHC bármely időpontban, szabad belátása szerint megszüntetheti az alábbiakban biztosított engedélyeket és jogokat, valamint az oldal használatát, Ön pedig a megszüntetést követően köteles haladéktalanul megsemmisíteni minden anyagot, amelyet a Honlapról letöltött.

A jelen Felhasználási feltételek kizárólag az Ön Honlaphoz való hozzáférésére és annak használatára vonatkoznak és nem módosítják az Ön további, a GEHC-vel, annak anyavállalataival, leányvállalataival vagy kapcsolt vállalkozásaival kötött megállapodásait egyéb, a Honlap használatától eltérő kérdésekben.

Tulajdonosi jogok

Szerzői jogok

Minden, a GE Healthcare által létrehozott tartalom a jelen Honlapon, ideértve többek között a következő tartalmakat: szöveg, szoftver, műszaki rajzok, konfigurációk, ábrák, egyéb fájlok, valamint ezek kiválasztása, tervezése és rendszere („Tartalom”), a GE Healthcare-t, illetve bármely egyéb, a GE Healthcare-nek engedélyt adott tulajdonost illeti meg és © 2000-2009 GE Healthcare („GE Healthcare szerzői jog") szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva. A GEHC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Tartalom módosítása, másolása, terjesztése, újrafelhasználása, sokszorosítása, újra megjelentetése, letöltése, bemutatása, közzététele, továbbítása és értékesítése nem megengedett, semmilyen formában vagy értelemben, egészben vagy részben, azzal a kivétellel, ha Ön egészben vagy részben letölti és kinyomtatja a Tartalmat olyan használatra, amely (i) nem teremt versenyhelyzetet vagy (ii) nem méltatlan a GEHC, GE Healthcare és a General Electric group nevéhez, feltéve, hogy nem érint semmilyen szerzői jogot vagy egyéb tulajdonosi értesítést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szigorúan korlátozott hozzájárulás bármikor visszavonható és nem foglalja magában a Tartalom egészben vagy részben történő sokszorosításához vagy kereskedelméhez való hozzájárulást, bármely egyéb internet, intranet vagy extranet honlapon, illetve a Tartalom egészben vagy részben való beépítését, bármely egyéb adatbázisba, összeállításba vagy egyéb munkába, aminek publikálása vagy kereskedelme megengedett. A Tartalom minden egyéb, a fentiekben engedélyezett lehetőségektől eltérő felhasználása szigorúan tilos. Ön elfogadja továbbá, hogy betartja a szellemi tulajdonról szóló francia kódex többek között az adatbázis-előállítók jogairól szóló rendelkezéseit, különösen arra vonatkozóan, hogy végleges vagy ideiglenes továbbítás révén nem nyer ki adatot bármilyen adathordozóra, bármilyen formátumban, beleértve elektronikus úton, vagy bármilyen jelentős minőségben vagy mennyiségben, bármely adatot egészen vagy részben a Honlapon található adatbázisokból, ideértve többek között az ügyfelek személyazonosságát, és ilyen adatot nem használ fel újra, jelentős minőségben vagy mennyiségben, egészben vagy részben, bármely adathordozón és bármilyen formátumban azzal a céllal, hogy ugyanezt a nyilvánosság rendelkezésére bocsássa.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, amennyiben úgy gondolja, hogy szerzői jogvédett anyagait nem megfelelően használták a jelen Honlapon.

Védjegyek

A Honlapon található minden védjegy a GEHC vagy leányvállalatainak, illetve licencadóinak kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, és sem egészben, sem részben nem sokszorosítható, utánozható vagy használható, az esetnek megfelelően a GEHC, leányvállalatai vagy licencadói előzetes írásbeli engedélye nélkül. Minden oldalfejléc, egyéni ábra, gombok ikonja és logó a GEHC vagy leányvállalatai szolgáltatásnevének, védjegyének, és/vagy trade dress megjelenésének minősül és egészben vagy részben való sokszorosítása, utánzása vagy használata nem megengedett, a GEHC vagy ezen leányvállalatok előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában. Az egyéb védjegyek, bejegyzett névjegyek, terméknevek és cégnevek és/vagy logók megjelenítése a Honlapon azok tulajdonosát illeti.

Szabadalmak 

A GEHC Honlapon hivatkozott vagy közzétett termékeit és folyamatait egy vagy több szabadalom védi és/vagy egyéb üzleti titok és/vagy más tulajdonosi jogok hatálya alá tartoznak. A GEHC fenntart minden ilyen jogot. A jelen Felhasználási feltételek rendelkezései, illetve a Honlapon található rendelkezések nem utalnak bármely ilyen szabadalom által biztosított jog átruházására vagy biztosítására. Ön elfogadja, hogy nem sérti meg a fent említett jogokat.

Szoftverek

Bármely használatban lévő vagy a Honlapon keresztül elérhető szoftvert, beleértve a szoftver által generált fájlokat, képeket, kódot, forrást és célt, valamint a szoftvert kísérő adatokat (együttesen: „Szoftver”), Ön kizárólag abból a célból használja, hogy a jelen Honlaphoz hozzáférjen és használja azt, a Honlapon kifejezetten megnevezett célokra és feltételekkel, feltéve, ha ezek a célok nem teremtenek versenyhelyzetet vagy nem méltatlanok a GEHC-hez. A GEHC fenntartja teljes és összes jogosultságát, valamint minden szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogát a szoftverrel kapcsolatban. Ön elfogadja, hogy nem másolja, sokszorosítja, értékesíti, módosítja a szoftvert, illetve nem készít a szoftver bármely része alapján származékos munkát, szintén nem fordítja vissza, fejti vissza vagy szedi szét ugyanazt, a szellemi tulajdonról szóló francia kódex L. cikk 122-6-1 IV pontja szerinti interoperabilitási célok kivételével.

Felhasználói magatartás – a jelen Honlap általános használatakor Ön elfogadja, hogy:

  1. nem zavarja, akadályozza a Honlap biztonságát, vagy egyéb módon nem él vissza a Honlappal, vagy bármely szolgáltatással, rendszerforrással, számlával, szerverrel vagy a hálózatokkal, amelyek a Honlaphoz kapcsolódnak, vagy amelyeken keresztül a Honlap elérhető, illetve a kapcsolt vagy összekapcsolt weboldalakkal.
  2. nem zavarja, akadályozza bármely egyéb felhasználó szórakozását a Honlapon, illetve a kapcsolt vagy összekapcsolt weboldalakon.
  3. nem tölt fel, tesz közzé vagy egyéb módon nem továbbít a Honlapon vagy azon keresztül vírusokat vagy egyéb ártalmas, zavaró vagy káros fájlokat;
  4. nem használja vagy próbálja használni mások számláját, szolgáltatását vagy rendszerét a GEHC jóváhagyása hiányában, illetve nem hoz létre hamis személyazonosságot a jelen Honlapon;
  5. nem továbbít a Honlapon vagy azon keresztül kéretlen üzeneteket, körleveleket, levélszemetet vagy bármilyen egyéb típusú kéretlen tömeges e-mailt olyan személyeknek vagy jogalanyoknak, akik ebbe nem egyeztek bele;
  6. nem osztja meg felhasználónevét és jelszavát másokkal sem a Honlapon, sem azon kívül;
  7. nem kísérel meg jogosulatlan hozzáférést a Honlaphoz, vagy a Honlap részeihez, amelyekhez az általános hozzáférés korlátozott; és,
  8. nem használja a Honlapot egy beteg egyéni állapotára vagy helyzetére adott különleges orvosi tanácsadás, orvosi vélemény, diagnózis vagy kezelés keresésére, biztosítására vagy megszerzésére.

Ezen túlmenően, Ön elfogadja, hogy 

(i) kizárólag Ön felelős a tevékenységekért, kommunikációért, melyeket a Honlap használata vagy a Honlapon folytatott tevékenységek révén Ön vállalt, illetve 

(ii) betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályt és rendeletet, ideértve többek között az Egyesült Államok exportra vonatkozó, a Honlap használatával és az azon folytatott tevékenységekkel összefüggő korlátozásait.

Felhasználói magatartás – online közösségek és egyéb interaktív felületek

A Honlap tartalmaz olyan felületeket, ahol Ön bizonyos témákban közzétehet és megoszthat megjegyzéseket a Honlap többi felhasználójával. Ön elfogadja, hogy nem tesz közzé, vagy egyéb módon nem terjeszt a Honlapon vagy azon keresztül törvénytelen, becsületsértő, zaklató, rágalmazó, tiltott, gyalázkodó, sértő, fenyegető vagy obszcén kommunikációt vagy bármilyen jellegű anyagot, vagy olyan anyagokat, amelyek sértik vagy megszegik bármely harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, adatvédelmi vagy egyéb tulajdonosi vagy tulajdonhoz fűződő jogait, illetve ami bűncselekményt valósít meg, vagy polgári jogi felelősséget eredményez, vagy egyéb módon megsérti bármelyik alkalmazandó jogszabályt vagy rendeletet, vagy amelyek egyébként kifogásolhatók, ideértve többek között az olyan tartalmat, ami fanatizmusról, rasszizmusról, szexizmusról vagy gyűlölködésről tanúskodik, vagy illegális tevékenységeket népszerűsít, ideértve többek között az orvostechnikai eszközök jogosulatlan használatát, vagy fizikai erőszak alkalmazását bárkivel szemben. A GEHC fenntartja a jogot, hogy szabad belátása szerint bármely kifogásolhatónak ítélt anyagot eltávolítson, az Ön tájékoztatása nélkül, ellenben nem vállal erre kötelezettséget. Ön elfogadja, hogy kármentesíti a GEHC-t és leányvállalatait, valamint azokat a feleket, akikkel a GEHC szerződést kötött abból a célból, hogy a Honlap számára tárhelyet szolgáltasson, vagy a Honlapot karbantartsa, minden harmadik fél követelésével kapcsolatban, amely az Ön kommunikációjából, vagy anyagaiból ered, amit Ön közzétett vagy a Honlap használata során váltak elérhetővé.


Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy nem vitatja meg, illetve nem hivatkozik egy betegre, egy adott beteg egészségügyi állapotára vagy olyan egyéb információra, amely alapján egy adott beteg személyazonossága megállapítható. Továbbá kifejezetten egyetért azzal, hogy nem vitatja meg, nem támogatja vagy utal az orvosi termékek használati utasítástól eltérő alkalmazására, beleértve bármilyen használatot, amit az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszer-engedélyezési hivatala vagy más megfelelő szabályozó testület nem hagyott jóvá.

A Honlapon és azon keresztül folytatott online kommunikáció

Az 5. szakaszban kifejtett esetek kivételével, Ön elfogadja, hogy bármilyen kommunikáció, amit Ön a Honlapon keresztül bárkinek továbbít, vagy az olyan szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, amelyeket a Honlapon közzétesz, ideértve többek között kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, terveket, jegyzeteket, rajzokat, konfigurációkat, specifikációkat, megrendeléseket, árajánlatokat, árajánlatkéréseket, teljesítményadatokat, számlainformációt vagy egyéb anyagot, adatot vagy információt (együttesen: „Információ”) nem bizalmasak és nem védettek és az ilyen információ GEHC-nek, e-mailen vagy egyéb értelemben való továbbításáig Ön korlátlan, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, allicencbe adható, egész világra kiterjedő licencet biztosít a GEHC számára (ideértve többek között a szerzői jogi licencet) az ilyen információ használatára, sokszorosítására, megjelenítésére, nyilvános előadására, továbbítására és terjesztésére bármilyen adathordozón, bármilyen célból, továbbá elfogadja, hogy a GEHC szabadon használhatja bármelyik ötletet, elképzelést és szakértelmet, amit Ön, vagy az Ön nevében eljáró személyek számunkra átadnak.

Adatvédelmi szabályzat

Ön elismeri és elfogadja, hogy a GEHC felhasználhatja a kapcsolatunk során gyűjtött adatokat az Adatvédelmi szabályzatban megjelölt célokra, amely hivatkozásként bevonásra került, mintha teljes mértékben szerepelne a Felhasználási feltételekben.

A GEHC tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információi – korlátozások

Tudomásunk szerint minden, a Honlapon keresztül elérhető tartalom, ideértve többek között az adatokat, műszaki rajzokat, konfigurációkat, árajánlatokat és megrendelési információkat, valamint a katalógusszerű felsorolásokat, pontos. Önnek azonban tőlünk függetlenül kell értékelnie az információk pontosságát és annak hasznosságát az Ön bármely, a Honlapon elérhető tartalomhoz, termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szükségleteire. A termékek és szolgáltatások specifikációi külön értesítés nélkül változhatnak, és a GEHC fenntartja a jogot a külön értesítés nélküli változtatásra a feldolgozásban, anyagokban és konfigurációban. A GEHC nem garantálja, hogy az online katalógusában található termékek és szolgáltatások elérhetők lesznek az Ön rendelésének időpontjában. Minden, a Honlapon található információra vonatkozik az alábbi 8. szakasz szerinti jogi nyilatkozat.

Hivatkozások és harmadik fél tartalma

Hivatkozások egyéb weboldalakra. 

A jelen Honlap alkalmanként tartalmazhat hivatkozásokat egyéb weboldalakra. Ezek a hivatkozások kényelmi célokat szolgálnak és nem jelentik a GEHC vagy bármely kapcsolt vállalkozása vagy társulása hivatkozáshoz való hozzájárulását, szponzorációját vagy ajánlatát, a GEHC felelősségével együtt, a hivatkozott weboldalakkal, vagy bármilyen tartalommal, szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatban, amelyek az ilyen honlapokon vagy azokon keresztül elérhetők. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy felkeresi bármely hivatkozott weboldalt, ezt saját felelősségére teszi, és Ön a felelős azért, hogy minden védelmi intézkedést megtegyen a vírusokkal, vagy egyéb káros elemekkel szembeni védelem fenntartása érdekében. A hivatkozások nem jelentik azt, hogy a GEHC vagy a jelen Honlap jogszerűen jogosult bármely védjegy, kereskedelmi név, logó vagy szerzői jogi jel használatára, amely a hivatkozásokban megjelenik, vagy a hivatkozásokon keresztül elérhető, illetve hogy bármely hivatkozott weboldal jogosult használni cégünk, leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai bármely védjegyét, kereskedelmi nevét, logóját vagy szerzői jogi jelét.

Hivatkozások egyéb weboldalakról.

A GEHC-nek a jelen Honlapon található minden hivatkozást írásban jóvá kell hagynia, kivéve, ha a GEHC olyan hivatkozásokhoz járul hozzá, amelyekben: 

(1) a hivatkozás egy csak szövegből álló hivatkozás, ami kizárólag a jelen Honlap kezdőlapjának címét tartalmazza,

(2) a hivatkozás kizárólag a Honlap kezdőlapjára „mutat”, nem mutat az aloldalakra,

(3) miután a felhasználó aktiválta a hivatkozást, a Honlap jelen kezdőlapját teljes képernyőn jeleníti meg, és nem egy „keretben” a hivatkozott weboldalon, és 

(4) a hivatkozás megjelenése, helyzete és a hivatkozás egyéb szempontjai:

(i) nem eredményeznek olyan valótlan megjelenést, ami azt sugallja, hogy a GEHC vagy leányvállalatai kapcsolatban állnak egy szervezettel, annak tevékenységeivel, illetve termékeivel, vagy szponzorálják azokat, vagy 

(ii) nem károsíthatják vagy csökkenthetik a GEHC vagy leányvállalatai nevével és védjegyével összekapcsolódó üzleti értéket. Ön minden esetben elfogadja, hogy a GEHC fenntartja a jogot, hogy visszavonja ezt a hivatkozáshoz való hozzájárulást ok vagy külön értesítés nélkül és bármely időpontban, Ön pedig a továbbiakban vállalja, hogy töröl minden hivatkozást, amellyel kapcsolatban a GEHC visszavonta a hozzájárulását.

Harmadik fél tartalma. A jelen Honlap alkalmanként tartalmazhat harmadik felek által biztosított, közzétett vagy felkínált anyagokat, adatot vagy információt, ideértve többek között hirdetéseket vagy közzétételeket online közösségi viták során. Ön elfogadja, hogy sem a GEHC, sem leányvállalatai egyáltalán nem felelősek Önnel szemben bármilyen harmadik féltől származó anyagokért, adatokért vagy információért.

Jogi nyilatkozatok

A JELEN HONLAP ÉS A HONLAPON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAK „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN” ÉRHETŐK EL, „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSUKTÓL” FÜGGŐEN.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN MEGENGEDHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG, A GEHC ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KIZÁRNAK MINDEN TÍPUSÚ GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMELY ELADHATÓSÁGRA, VALAMELY RENDELTETÉSNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY JOGKÖVETELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT.

ÖN KIFEJEZETTEN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A JELEN WEBOLDAL BÁRMILYEN HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, BELEÉRTVE MINDEN TARTALMAT, ADATOT ÉS SZOFTVERT, AMELYET A HONLAPON FORGALMAZNAK, A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL LETÖLTHETŐ VAGY ELÉRHETŐ. ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZ ÖN ÜZLETÉBEN, SZÁMÍTÓGÉP-RENDSZERÉBEN, VAGY AZ ADATOK ELVESZTÉSE MIATT BEKÖVETKEZETT BÁRMILYEN KÁRÉRT, AMELY AZ ILYEN TARTALOM, ADAT ÉS/VAGY SZOFTVER LETÖLTÉSÉBŐL KÖVETKEZIK.

ÖN ELISMERI, HOGY A GEHC SEMMILYEN TEKINTETBEN NEM ELLENŐRIZ INFORMÁCIÓT, TERMÉKEKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT, AMELYEKET HARMADIK FELEK A HONLAPON KERESZTÜL KÍNÁLNAK. ELTÉRŐ ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS HIÁNYÁBAN A GEHC ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET, GARANCIÁT ÉS KÉPVISELETET BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS VAGY EGYÉB TARTALOM PONTOSSÁGÁÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, ILLETVE BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HARMADIK FÉL ÁLTALI FORGALMAZÁSÁÉRT VAGY ELÉRHETŐVÉ TÉTELÉÉRT A HONLAPON KERESZTÜL.

A GEHC NEM GARANTÁLJA, HOGY A JELEN HONLAP VAGY ANNAK TARTALMA MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE HOGY A JELEN HONLAP ÉS ANNAK TARTALMA ZAVARTALAN, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS, VAGY HIBÁTÓL MENTES MARAD, ILLETVE HA HIBÁK ELŐFORDULNAK, AZOK KIJAVÍTÁSÁT SZINTÉN NEM GARANTÁLJA. A GEHC SZINTÉN NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ EREDMÉNYEKRE, AMELYEKET A JELEN HONLAP, VAGY ANNAK TARTALMA HASZNÁLATÁVAL ELÉRTEK, ILLETVE BÁRMELY, A HONLAP HASZNÁLATÁN KERESZTÜL NYERT INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT.

A GEHC NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓT ÉRT BÁRMELY KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ADATOK ELVESZTÉSÉT A KÉSÉSEKBŐL, A TARTALOM VAGY E-MAIL KÉZBESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁBÓL, A HIBÁKBÓL, A RENDSZERLEÁLLÁS IDEJÉBŐL, A TARTALOM VAGY E-MAIL HIBÁS KÉZBESÍTÉSÉBŐL, A HÁLÓZAT VAGY A RENDSZER LEÁLLÁSÁBÓL, A FÁJLOK SÉRÜLÉSÉBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉBŐL EREDŐEN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZ A GEHC VAGY LEÁNYVÁLLALATAI, LICENCADÓI GONDATLANSÁGÁNAK, VAGY A FELHASZNÁLÓ SAJÁT HIBÁJÁNAK ÉS/VAGY MULASZTÁSÁNAK EREDMÉNYE.

AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELETEK MÁSHOGY NEM RENDELKEZNEK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL, A GEHC KIZÁRJA MINDEN GARANCIA ÉS KÉPVISELET VÁLLALÁSÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ INFORMÁCIÓ HONLAPON KERESZTÜLI TOVÁBBÍTÁSA SORÁN ANNAK BIZALMASSÁGA MEGMARADJON.

SEM A SZÓBELI, SEM AZ ÍRÁSBELI TANÁCSOK ÉS INFORMÁCIÓ, AMIT ÖN A GEHC-TŐL VAGY HARMADIK FÉLTŐL SZERZETT AZ OLDALON KERESZTÜL, NEM KELETKEZTET GARANCIÁT.

BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK BIZONYOS GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KIZÁRÁSOK EGY RÉSZE NEM ÉRVÉNYES ÖNRE.

Felelősség korlátozása

A GEHC, ANNAK ANYAVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁG ESETÉT IS, NEM TARTHATÓK FELELŐSNEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, AMELYEK A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL, VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN, VAGY A HONLAP HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL, A HONLAPON TALÁLHATÓ TARTALOMBÓL ERED, ILLETVE, AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELETEK MÁSHOGY NEM RENDELKEZNEK, A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN, AMELYET JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, A TOVÁBBÍTÁSOK ÉS AZ ADATOK, ILLETVE EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGVÁLTOZTATÁSA EREDMÉNYEZ, AMELYET KÜLDENEK VAGY FOGADNAK, VAGY NEM KÜLDENEK ÉS NEM FOGADNAK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÁROKAT, AZ ELMARADT HASZNOT, ELMARADT HASZNÁLATOT, AZ ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS JAVAK ELVESZTÉSÉT, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A GEHC FELHÍVTA A FIGYELMET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. A FELEK ELISMERIK, HOGY EZ A KOCKÁZATVISELÉS ÉSZSZERŰ MEGOSZTÁSA.

BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT ÉS KIZÁRÁSÁT KÖZVETLEN, ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, ÍGY A FENTI RENDELKEZÉSEK BIZONYOS RÉSZE ÖNRE NEM ÉRVÉNYES.

Általános

Alkalmazandó jog. A jelen Felhasználási feltételekre a francia jog irányadó, figyelemmel bármely nemzeti, európai közösségi vagy nemzetközi egyezményre és rendeletre, a kötelező rendelkezésekre. Ezen túlmenően, ellentét esetén a nem szakmai felhasználó védelmére vonatkozó közérdeket kell érvényesíteni a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseivel szemben.

Illetékes bíróság. Közös megegyezés hiányában a jelen Felhasználási feltételek értelmezéséből és/vagy végrehajtásából eredő vitákat az illetékes párizsi bíróságok kizárólagos joghatóságának kell alávetni.

Egyéb. A jelen Felhasználási feltételek jelentik a teljes megállapodást Ön és a GEHC között a Honlap használatának szabályozását illetően. Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek rendelkezései bármely okból érvénytelenek vagy nem végrehajthatók, az ilyen rendelkezést elválaszthatónak kell tekinteni, amely ezáltal nem érinti a további rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.